Omdenken, kantelen, nieuwe perspectieven zien

                  Oplossen is verdunnen
            Vorm veranderen is uitstellen
                      Zin geven is toveren

 voor creërende mensen , Thinktank vol genoegens


Natuurlijk leiderschap

Natuurlijk Leiderschap vraagt visie, een luisterend oor, balanceren tussen verschillende belangen en de juiste lichaamstaal.
Je leert luisteren, oriënteren, balanceren, nieuwe openingen creëren en het lichaam in beweging zetten, Je leert samenwerken, initiatief nemen en de bewegingen in het veld registreren en inzetten. Uiteindelijk vindt de leider gehoor door juist gebruik van zijn /haar lichaamstaal.

Kom, beheers je lichaamtaal en wees vanzelfsprekend de leider.

 


 

Coaching :

Jezelf sturen, je eigen plaats innemen, je plaats weten.

Rangorde, dienend en voedend zijn. Anneke maakt wél onderscheid. Rangorde: helderheid in plaatsbepaling. Rangschikken.

Passend maken van iemands vermogen, binnen een bepaalde organisatie structuur.

anneke

Intervisie voor zorgverleners

Vrijgeven van zorgen die behoren bij de cliënten, Omgaan met de zware problematiek, juist voor mensen die zich betrokken voelen. waardoor werk de eigen zielen rust verstoren kan. Gereedschappen in dialoog rondom Vrijgeven. 

Coaching voor vrijwilligers in de terminale zorg.

In het boek Vrijgeven, vieren van verbintenissen staan tips en komen gereedschappen aan de orde , 'Hoe vrij te geven. Anneke geeft lezingen of leidt gesprekken met mensen in de terminale zorg.

Schoolproject BIJENVOLK

Bijenvolk. Bijen vormen een organische gemeenschap, waarin elke bij erbij hoort. Van bijen leren we communiceren, samenwerken, synchroniseren, energie zuinig zijn, lichaamsbeheersing, ritme en maat. Spelenderwijs bewegen we met humor als bijen in een rondedans en leren gaandeweg wat de bijen betekenen voor het ecosysteem. Een leerzaam traject voor jong en oud.

Schoolproject GANZEN en GRENZEN

Educatie project voor basis scholen in het kader vanbiologie, sociale vaardigheden, geschiedenis,dansles.
 ‘Hier is mijn grens, gak gak.’
Het aangeven van grenzen, zonder aan te vallen. Het bewaken van je eigen domein, kunnen communiceren waar je grens ligt is een vaardigheid die elk mens wil leren. Nu met humor plezier al dansend  spelenderwijs.
Ganzen zijn waaks. Zij waren de eerste huisdieren in de prehistorie. Zij gakken als iets binnen het domein komt, wat ze niet vertrouwen.

Teambuilding

Alle neuzen dezelfde kant op.
Verantwoording en vertrouwen nemen en geven.

Samenwerken

Als je graag samenwerkt maar moe bent van het aanpassen, leer je hoe je met behoud van eigen inbreng juist jezelf aantrekkelijk kunt maken. Samenwerken is de kunst van elkaar voeden met onze eigen mogelijkheden, daarin uitblinken en het beste van elkaar bekrachtigen.