maatwerk en teamwork

Voor bedrijven die willen investeren in het welzijn en teamgevoel van hun medewerkers.
Tijdens een intakegesprek maken we een eerste diagnose van de situatie. Daarna werken we met houding/ bewegingstraining specifiek afgestemd op het individu of op team als geheel. Via o.a. rollenspellen, waar bedrijfsspecifieke situaties voor worden gebruikt, gaan we samen op zoek naar de juiste voorwaarden om efficiënter te kunnen samenwerken, te presenteren en te overleggen.


onderwijs

Flirten hoe doe je dat en WAT DAN?
Op  school krijgt de puber sexuele voorlichting. Grenzen aan geven wonen in de schoot en staan in het lood, geeft jongeren hun autonomie over sexualiteit in eigen handen.

Docentencoaching 1
Hoe bieden we spelenderwijs kinderen leerstof aan, zodat zij de uitdaging van leren aan kunnen gaan.

Wat doen we:

Rollenspellen, verzamelen van know how, elkaars inzichten en methoden ontdekken. Samen schrijven we sleutels en ladders om houvast te bieden in groei.

Docentencoaching 2

Als een kind zich slachtoffer voelt van een situatie worden er indirect daders benoemd: de juf, de school, de leerstof of andere kinderen. Hoe te ontsnappen aan het slachtoffer-dader-patroon.

Via rollenspel, verzamelen van kow how, en conflictbeheersingsstrategieën ontdekken we hoe we pest-situaties om kunnen buigen.

anneke met groep

Team spirit

Samen een team zijn kan als een ieder zijn talent en vermogen inzet en begrijpt dat de ander juist een ander veld andere plaats en een ander vermogen heeft. Communicatie dialoog, erkennen waarderen en accepteren dat de ander anders is.

Mamma care

Diadans herstelt al dansend de Mammae in ere, een oxytocine wisselwerking tussen man en vrouw.’  Mammae, het voedende principe

 Mantelzorg en hospice

Vrijgeven, vieren van verbintnissen , Mensen in de zorg zijn betrokken, hoe kan je een goede dienstverlenr zijn en toch de problemen niet mee naar huis nemen. Met vrijgeven, vieren van verbintnissen leer je je verhouden tot cliënt, collega en familie.

Jongeren project Flirten hoe doe je dat en wat dan

Op de middelbare school krijgt de puber sexuele voorlichting. Grenzen aan geven wonen in de schoot en staan in het lood, geeft jongeren hun autonomie over sexualiteit in eigen handen.